Sletten Byggdata
Dimensjonering av betongkonstruksjoner - programutvikling

 

 

info: Dataprogrammer
Kort beskrivelse av våre dataprogrammer:
- FLATEDEKKE (No)
- K-BJELKE  (No)
- BTSNITT (No, Se)
- VSKIVE (No, Se)
- E-BJELKE (No, Se)
- LASTBEREGNING (No, Se)
Svenske programmer:
- K-BALK (Se)
- BETONGBJÄLKLAG (Se)

* No = Norsk Standard
* Se = Svensk Standard

 


installasjon / support
Hjelp til å laste ned og lisensiere programvaren

 

info: Sletten Byggdata
Sletten Byggdata (tidligere Sivilingeniør Ove Sletten) utvikler dataprogrammer for dimensjonering av betongkonstruksjoner.

Bedriften har lang erfaring fra byggeteknikk og programmering. De tidligste versjonene av programmene ble utviklet på 80-tallet. Dagens programmer er laget for bruk på PC med Windows operativsystem.

 
For mer informasjon, priser og bestilling se informasjon hos vår forhandler Focus Software AS

 
Adresse:
Sletten Byggdata as
c/o Focus Software as
Billingstadsletta 19b
1396 Billingstad
Telefon: +47 66 77 84 00

Juridiske vilkår
Internett: www.ove-sletten.no
Epost: firmapost@focus.no

Org.nr: 911 941 023