Sletten Byggdata
beregningsprogrammer for betongkonstruksjoner

  Startside
www.ove-sletten.no 
FLATEDEKKE
Dimensjonering av flatedekker, andre former for toveisplate og fundamentplate på mark.

K-BJELKE
Statikkdimensjonering av kontinuerlig betongbjelke eller betongdekke med tilstøtende vegger/søyler.

V-SKIVE
Beregner kraftfordelingen i vertikale skiver som benyttes i avstivning i et bygg.
Beregner seismiske laster og lastvirkning i DCL.

BTSNITT
Inneholder program for beregning av betongsøyler, og for kontroll av armerte  bjelke- og dekketverrsnitt, og i tillegg flere spesial-programmer:
- Søylekonsoll
- Søylefundament
- Veggbankett
- Gjennomlokkingskontroll
- Støttemur
- Kjellervegg
- Vegg inntil 18 etasjer
- Søyler med konsoller 1-3 etasjer.
E-BJELKE
Beregning av alle typer prefabrikerte bjelke- eller dekkelementer i betong, både slakk- og spennarmerte, med eller uten samvirkepåstøp.
Datafiler for standard-elementer fra Spenncon, Loe og Contiga leveres sammen med programmet.

LASTBEREGNING
Lastberegning beregner snølast og vindlast med formfaktorer som angitt i NS-EN 1991-1-3 og NS-EN 1991-1-4.

 
 
Adresse:
Sletten Byggdata as
c/o Focus Software as
Billingstadsletta 19b
1396 Billingstad
Telefon: 66 77 84 00

Juridiske vilkår
Internett: www.ove-sletten.no
Epost: firmapost@focus.no

Org.nr: 911 941 023