Sletten Byggdata
Programvareutvikling for betongkonstruksjoner

  Startside
www.ove-sletten.no 
 

Vi tilbyr egenutviklet programvare for beregning av betongkonstruksjoner.
Programmene er i henhold til gjeldende norske standarder.

Programmene kjøres på PCer med Windows (Win95 eller nyere).
Programmene er effektive og er enkle å ta i bruk.
Resultater og inputdata presenteres oversiktlig grafisk og i tabellformat.
Utskriftene fra programmene gir all informasjon som er nødvendig for å dokumentere beregningene (geometrier, materialdata, lastdata og resultatdata.)

Ta kontakt for å få oversendt prisliste. Vi tilbyr rabatt ved kjøp av flerbrukerrettigheter.

 

 

 
 
Adresse:
Sletten Byggdata as
Saturnveien 2b
7036 Trondheim
Telefon: 73 96 81 53
Mobil:   970 93 671
Internett: www.ove-sletten.no
Epost: osl@ove-sletten.no